Công ty CP Sáng tạo Bách Khoa tuyển dụng các vị trí:

  1. Trình dược viên
  2. Chuyên gia lý hóa
  3. Nhà cung cấp dược liệu (dược liêu thô, cao, bột)

Liên hệ 024 3291 9898