Điều khoản sử dụng

1. Giới thiệu

Trang web có địa chỉ nanocare.com.vn thuộc quyền sỡ hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH Dược NanoCare Việt Nam. Chúng tôi khuyến khích bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận trước khi tiếp tục sử dụng trang web này, các điều khoản này được ban hành bởi Công ty TNHH Dược NanoCare Việt Nam và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.

2. Chấp thuận điều khoản

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và hiểu các điều khoản sử dụng này và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản đó. Nếu bạn không chấp thuận hoàn toàn các điều khoản sử dụng này, bạn không nên sử dụng trang web.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật các điều khoản sử dụng này. Chúng tôi khuyên bạn thường xuyên kiểm tra trang này để đảm bảo bạn đã đọc phiên bản mới nhất. Việc bạn sử dụng trang web sẽ được xem như sự chấp thuận phiên bản hiện tại của điều khoản sử dụng này. Một số trang trên trang web chỉ có thể được sử dụng và truy cập bởi người có độ tuổi hợp pháp để thực hiện những hợp đồng mua bán sản phẩm dịch vụ. Nếu bạn chưa đạt độ tuổi hợp pháp này ở quốc gia bạn cư trú và quốc gia bạn đang truy cập trang đó, vui lòng thoát khỏi trang web ngay lập tức.

3. Chấp thuận sử dụng

Bạn đồng ý rằng tất cả hành vi sử dụng trang web này của bạn phải phù hợp với các điều kiện sau:

  • Không sử dụng nội dung trên trang web này vào bất kỳ mục đích nào bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi Điều khoản sử dụng này hoặc luật hiện hành trên lãnh thổ Việt Nam và nơi bạn truy cập trang web.
  • Không sao chép, tải xuống, tái sản xuất, tái bản, quảng bá, truyền tải bất kỳ tài liệu nào trên trang web dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ trường hợp cần thiết đối với việc sử dụng của riêng cá nhân bạn, phi thương mại, hợp pháp.
  • Không sử dụng trang web để tải lên, truyền tải hoặc phân tán bất kỳ virus hoặc mã độc hại nào qua trang web.

4. Sở hữu trí tuệ

Tất cả những tên gọi, hình ảnh, logo, nhãn hiệu và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ khác xuất hiện hoặc được bao hàm trong trang web này sẽ luôn là tài sản độc quyền của và thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi. Trừ khi được quy định trong Điều khoản sử dụng này, việc bạn sử dụng trang web không cấp cho bạn bất kỳ quyền, tư cách, lợi ích hay giấy phép nào đối với bất kỳ sở hữu trí tuệ nào như vậy.

Bạn được phép sử dụng bất kỳ tài liệu và/hoặc nội dung nào trên trang web chỉ khi được chúng tôi hoặc nhà cấp phép của chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản. Trừ khi được quy định trong các Điều khoản sử dụng này, bất kỳ việc sử dụng các tài liệu hoặc nội dung đó, bao gồm sao chép, tái sản xuất, truyền tải, phân phối, khai thác thương mại hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh, đều bị cấm.

Nếu bạn phát hiện bất kỳ việc sử dụng trái phép nào như vậy, bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

5. Không bảo đảm

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ tự chịu rủi ro về việc sử dụng trang web này. Trang web và những nội dung trong trang web này, bao gồm: Tên, hình ảnh, hình chụp, biểu trưng và biểu tượng liên quan đến NanoCare Việt Nam hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, cũng như sản phẩm và dịch vụ của bên đó, được cung cấp nguyên trạng và trên nền tảng sẵn có mà không có bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm nào về chất lượng, bảo mật, tương thích và sự chính xác.

Trừ khi được yêu cầu theo luật, chúng tôi không đảm bảo tài liệu chứa trong trang web hoặc bất kỳ chức năng nào chứa trong trang web hoặc máy chủ của trang web sẽ vận hành mà không gián đoạn hay trì hoãn hoặc sẽ không bị lỗi, không bị virus hay lỗi kỹ thuật hoặc tương thích với bất kỳ phần mềm hay tài liệu nào khác.

6. Giới hạn trách nhiệm

Trong bất kỳ trường hợp nào, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào trên bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm:  (1) Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản trong bất kỳ trạng thái nào, (2) Tổn thất phát sinh từ việc truy cập trái phép hoặc sử dụng các máy chủ bảo mật của chúng tôi và tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trong đó, (3) Mất dữ liệu, (4) Mất lợi nhuận, (5) Mất uy tín, (6) Tổn thất mà bên thứ ba phải chịu, phát sinh từ việc truy cập và sử dụng trang web này.

7. Website của bên thứ ba

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đảm bảo tín sẵn sàng của bất cứ trang web hay tài liệu của các hãng thứ ba mà bạn truy xuất thông qua trang web này. Nếu bạn quyết định ghé thăm các trang được liên kết trong trang web này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ máy tính khỏi vi rút hoặc các thành phần phá hoại khác. Chúng tôi không bảo đảm tính xác thực cho bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin thanh toán có trên các trang web của các hãng thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất, mất mát hay những tổn thương gây ra bởi bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có trên các trang web của các hãng thứ ba.

Các liên kết đến trang web này phải là liên kết trực tiếp đến toàn bộ trang và không được nhúng vào một phần của trang web khác. Chúng tôi không thừa nhận bất cứ trách nhiệm pháp lý nào gây ra bởi các liên kết từ các trang web khác đến trang web này.

8. Thông tin cá nhân của người truy cập

Trong quá trình bạn sử dụng trang web, bạn có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn qua trang web. Trong trường hợp đó, mọi thông tin cá nhân như vậy sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật thông tin.

9. Chấm dứt

Chúng tôi có quyền tạm ngưng hoạt động của trang web, hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào trang web này, vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn và không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

10. Luật điều chỉnh

Các điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp Việt Nam và bạn đồng ý chấp nhận thẩm quyền của cơ quan tư pháp, tòa án Việt Nam về việc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

Cập nhật lần cuối bởi NanoCare Việt Nam, lúc 16:30 ngày 08/07/2021.

Shopping Cart
Scroll to Top