Phương thức thanh toán

Hiện tại, chúng tôi sử dụng “Thanh toán khi giao hàng (COD)” là phương thức thanh toán duy nhất. Khách hàng sau khi nhận hàng, kiểm tra hàng, xin vui lòng thanh toán tiền mặt cho nhân viên bưu tá.

Cập nhật lần cuối bởi NanoCare Việt Nam, lúc 16:30 ngày 08/07/2021.

Shopping Cart
Scroll to Top